Passa al contingut principal

Període de matrícula - curs 2020 - 2021


Caldrà que ens entregueu la documentació següent: 
- Fitxa de matrícula 2020 - 2021 
- Fotocòpia del carnet de vacunacions. 
Si l'infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.(tenint en compte la situació que estem vivint, seguirem les instruccions que ens doni el Departament d'Educació).
- 3 Fotografies de carnet de l'infant, 2 Fotografies individuals de l'infant (10x15), 1 Fotografia de família (10x15)
A més, els infants de nova incorporació caldrà que entreguin: 
- Autoritzacions i carta de compromís, autorització d'ús d'imatges i fitxa de dades bàsiques

La matrícula es continuarà fent de manera telemàtica durant el període ja mencionat, tot i que, oferim la possibilitat de concertar cita prèvia per tal que aquest pugui donar el suport requerit. Així doncs, només podrà acudir una persona al centre per tal de lliurar la documentació (i pel temps indispensable per realitzar el tràmit; no es permetrà realitzar visites a les instal·lacions).  

Comentaris