Passa al contingut principal

Canvis a l'altra estança

A tota una transformació hi va associada una reflexió prèvia sobre diverses temàtiques per poder arribar a conclusions consensuades. Així que, l'Anna i jo ens vam asseure a l'estança i vam començar a repensar quins materials i elements podiem situar-hi per transmetre calma, relax i tranquil·litat.
En aquesta estança hi passem algunes estones, sobretot quan necessitem baixar el ritme i tornar a la calma. A més, les recollides a la tarda les fem des d'aquest espai. Hem vist que així, el retrobament dels infants amb les famílies és més tendre, més fàcil i molt més tranquil. 
Per això, donem tanta importància als materials i als espais ja que depenent de com estan presentats es denota un ambient o un altre, transmeten calma i serenitat o moviment i activitat. 
També hem repensat els espais als quals els infants no hi tenen accés, és a dir les prestatgeries. Plantejant aquests espais perquè transmetin més calidesa, més harmonia i estiguin acord amb l'estètica que seguim. 
Comentaris