Passa al contingut principal

L'arribada i el comiat - La documentació pedagògica

A un dels plafons de documentació pedagògica podem visualitzar-hi el moment de l'arribada i el comiat. Aquests moments són especials perquè ens acomiadem del nostre fill/a i li donem energia i forces per tota la jornada fins que ens retrobem.  

Així doncs, concebim l'arribada i el comiat com els moments d'intercanvi d'informació i de socialització que poden ser elements claus per la creació i el reconeixement dels vincles. És important que tothom es senti inclòs, valorat i reconegut. 


Comentaris