Passa al contingut principal

Article T'interessa - El 0 - 3 és EDUCACIÓ!!

Tot seguit us presentem l'article que hi ha penjat al Racó T'interessa. Esperem que us sigui útil i del vostre interès. Moltes gràcies!!!

El 0 – 3 és educació1


Algunes persones sostenen... que el primer cicle d'educació infantil (0-3) no és educatiu. No els importa que estigui inclòs a les nostres lleis educatives i que tingui una finalitat ben definida (contribuir a millorar el desenvolupament de les capacitats de totes les criatures.

Algunes persones sostenen... que no és educació, que és conciliació. L'autèntica conciliació passa per mesures d'índole laboral, com ara la racionalització dels horaris, i per facilitar serveis variats d'infància, flexibles, de qualitat, en consonància amb les famílies i les seves necessitats.

Però molts de nosaltres, pares i mares, professionals dels sectors educatius i socials, sí que sabem que el primer cicle és eminentment educatiu, a més, de complir una funció social necessària, perquè solament així s'aconsegueix una bona qualitat en la intervenció i s'assegura a totes les criatures, i especialment a aquelles més desfavorides, el desenvolupament ple de les seves capacitats i una sòlida base per adquirir els coneixements posteriors. Com que els centre infantils són educatius, hi ha una planificació de l'acció global de la institució, dels espais, dels temps, de les activitats, de les rutines; una reblexió sobre la intervenció de les persones educadores, una anàlisi dels progressos dels nens i les nenes, un treball en equip entre els diversos professionals i amb les famílies. I tot això, es fa recollint els avenços de la psicologia, la pedagogia i la sociologia.

I d'això, se'n diu EDUCACIÓ.

Algunes persones no saben el que sostenen... senzillament busquen excuses que serveixin per emmascara els seus prejudicis ideològics


1EDITORIAL. (2012). “El 0-3 és educació”. Guix d'infantil, núm 66:5. (article complet per aprofundir més).

Comentaris