Passa al contingut principal

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA - CURS 2021 - 2022


PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ 2021 - 2022


- Presentació telemàtica (de manera preferent): del 10 al 21 de maig de 2021 
- Presentació presencial: del 10 al 21 de maig (enviant un correu electrònic e3007798@xtec.cat per concertar la cita o trucant 977 56 62 30).

***Documentació que cal que presenteu:

- el model de sol·licitud disponible al web del Departament 
(pròximament estarà disponible) degudament emplenat (en format PDF o per fotografia de la sol·licitud).
- Llibre de família.
- DNI del pare, mare, tutor/a.
 

PERÍODE DE MATRÍCULA 2021 - 2022

Presentació de la matrícula: 16 al 22 de juny de 2021
 
***Documentació que cal que presenteu:
- Fitxa de matrícula
- Fotocòpia de les dades de l’entitat bancària
- TSI (Targeta Sanitària Individual)
- Carnet de vacunacions, en el cas que l’infant no hagi estat vacunat, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
- Autoritzacions degudament emplenades
- Fotografies: 3 de mida carnet, 2 de mida 10x15 i 1 de família. Els formularis de matrícula us els proporcionarem un cop estigui finalitzada la preinscripció. Els infants que teniu continuïtat al centre, us entregarem un document de continuïtat al llarg de la setmana vinent. 


Comentaris