Passa al contingut principal

Documentació dins a les estances...

Des de fa uns dies a les estances hem col·locat dos mòbils per tal de documentar aquelles experiències viscudes més significatives. En aquests hi podrem trobar fotografies de diversos moments importants en la vida de la llar. Per exemple, el carnaval i les disfresses o altres festes.

La documentació pedagògica és una pràctica comunicativa, contextualitzada i reflexiva. Així doncs, entenem aquest procés com un element de descoberta i comprensió de l’activitat dels infants, del propi mestre i a la vegada com a procés de diàleg per intercanviar i contrastar idees.

De fet des de que tenim els mòbils, els infants s'hi aturen, pugen damunt d'alguna cosa per poder visualitzar les fotografies que hi ha més amunt i en parlen o s'hi assenyalen ja que s'hi veuen. Això ens dóna peu a parlar-ne, a explicar fets del passat i a recordar allò més important que passa en aquell moment en el qual està presa la instantània.


“La documentació dels processos es revela com un instrument valuós d’autoafirmació dels educadors permetent reflexions, debats, interpretacions, discussions sobre un terreny que la pedagogia encara ha d’explorar molt: el coneixement infantil”
Vea Vecchi En el catàleg de l’exposició “Els 100 llenguatges dels infants”. Barcelona 2005

Comentaris