Passa al contingut principal

Les llibretes, un anecdotari màgic, únic i especial

Les llibretes dels vostres fills/es ja estan col·locades a l'estança. Les trobareu a l'estanteria.

Aquestes es troben actualitzades i tots els que vulgueu podeu donar-hi un cop d'ull a les entrades sortides

Properament, a les reunions d'avaluació les tindrem molt presents i referenciarem aquells aprenentatges significatius amb la documentació pedagògica exposada que ens ofereixen.
Aquest instrument és d’avaluació, però també de seguiment, d’anècdotes, de notícies... de vida. La llibreta és un estri on queden plasmades setmana rere setmanes petites anotacions relacionades amb la vida i els aprenentatges dels infants. Cadascú té la seva pròpia llibreta i pretén ser un element compartit entre les famílies i l'equip educatiu on l'infant és el protagonista. 

Comentaris