Passa al contingut principal

UD 16 - EL COS - ABRIL 2016


Ens encanta treballar el cos, ja que cada dia del món el fem servir per a caminar, per a córrer, per a jugar, per a moure'ns... per infinitat de coses!!!! Per aquests dies tenim preparades un munt d'activitats en les quals els moviments i el cos es desenvoluparan en llibertat a través de la música, sobretot, de la psicomotricitat, etc.

Ahir dijous vam treballar les cançons i vam xalar tantíssim!!!!!!!!!!!!

**Capacitats
-        Observar l'entorn immediat i físic amb actitud de curiositat i respecte.
Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions per mitjà de diversos llenguatges.

**Objectius
Conèixer, de manera progressiva, vocabulari relacionat amb el cos utilitzant diversos llenguatges (visual, musical, auditiu, verbal, motriu).
 Iniciar-se en la comprensió de vocabulari relacionat amb el cos en al llengua anglesa, mitjançant bits, cançons, objectes... per tal de familiaritzar-se en un altra llengua.
Iniciar-se en l’exploració de les diverses possibilitats sensitives, motrius i expressives del propi cos per tal de descobrir la imatge d’un mateix.
Formar-se una imatge ajustada d’ell mateix i de les seves possibilitats mitjançant les diverses activitats proposades. 

** Continguts
Conceptuals
Les parts del cos (A1).
Les parts del cos en anglès (A3).
El cos i la pròpia imatge (A1).

Procedimentals
Treball amb diversos elements visuals i auditius per introduir vocabulari del cos (A2 i A3).
Aprenentatge significatiu i vivencial per treballar diverses parts del cos (A1).

Actitudinals
 Gaudir de les diverses activitats proposades. (A1)
 Participació en les activitats grupals. (A1)


Comentaris