Passa al contingut principal

UD9 - FRED D'HIVERN - GENER 2016


Aquest mes treballem l'hivern i començarem a treballar el carnaval, ja que ja treu el cap el mes de febrer i com que es tan a prop, realitzarem activitats relacionades amb aquest tema.

A més, aquest mes també estem treballant el color blau, un color molt adient per l'època de l'any que ens trobem.

**Capacitats
- Observar l'entorn immediat, natural i físic amb actitud de curiositat i respecte. 
- Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions per mitjà de diversos llenguatges. 

**Objectius

- Conèixer, de manera progressiva, vocabulari relacionat amb l’hivern utilitzant diversos llenguatges (visual, musical, auditiu, verbal).
 - Iniciar-se en la comprensió de vocabulari en llengua anglesa mitjançant bits, cançons, objectes... per tal de familiaritzar-se en un altra llengua.
- Iniciar-se en l'exploració de les diverses possibilitats sensitives, motrius i expressives del propi cos per tal de descobrir la imatge d'un mateix.

**Continguts
·         Conceptuals
- Vocabulari de l’hivern en anglès. (A3)
- El cos i la pròpia imatge. (A1)
- L’hivern. (A2) (A1)
- Característiques de l’hivern. (A2)
·         Procedimentals
- Observació de diversos elements visual o auditiu per introduir el vocabulari de l’hivern. (A2)
·         Actitudinals
- Gaudir de les diverses activitats proposades. (A1)
- Participa en les activitats grupals. (A1)

Comentaris