Passa al contingut principal

signeu signeu....

Al racó de la família trobareu un document que cal que signeu sens falta SI US PLAU!!!!!!!! Aquest document ens l'ha fet arribar l'ajuntament i explica el següent:


El finançament de les escoles bressol municipals està distribuït entre la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments i les famílies. Atès que en aquests moments la Generalitat de Catalunya ha decidit retallar el seu pressupost, passant dels 1.800 euros per plaça a 1.600 per al curs 2010/2011, i que la previsió és que passi a 1.300 euros per al curs 2011/2012 i a 1.000 euros per al curs 2012/2013.

Atès que hi ha una gran incertesa respecte a aquest tema que, inevitablement, suposarà un augment de la quota que han d’assumir les famílies, amb el conseqüent perill que moltes no les puguin assumir; tenint en compte, també, que suposaria un retrocés important quant a la defensa de l’etapa educativa de 0 a 3 anys i de la conciliació familiar. 

Demanem al govern de la Generalitat de Catalunya que assumeixi el compromís de pagar 1.600 euros/plaça, tal com han demanat les entitats municipalistes, per poder garantir la viabilitat de les escoles bressol municipals.

Així doncs si signes contribueixes a una molt bona causa ja que és molt necessari que la Generalitat inverteixi en l'educació 0 - 3 anys i ajudi als ajuntament a mantenir estructures i institucions que funcionen tan bé com la nostra. 

El període de temps per signar aquest document és dóna del divendres dia 11 de maig al divendres dia 18 de maig de 2012.

Esperem la vostrà màxima participació. MOltíssimes gràcies. 


Comentaris